Τεχνολογία που συνδέει. Υπηρεσίες που εξυπηρετούν.

Συνδέουμε το μέλλον σας με τις τεχνολογίες του σήμερα. Οι υπηρεσίες μας είναι η γέφυρα προς την ανάπτυξη και την ασφάλεια σας στον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας. Αφήστε μας να σας οδηγήσουμε στην επόμενη εποχή της επικοινωνίας και της ασφάλειας.

OUR SERVICES

Παροχή και Προσαρμογή Δικτυακού Εξοπλισμού:
Επιλογή και ρύθμιση Router και Switch για βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας και της απόδοσης.
Υλοποίηση λύσεων IPTV με εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ήχου.
Εγκατάσταση προηγμένων τειχών προστασίας για ενίσχυση της ασφάλειας δικτύου.
Σχεδιασμός και εφαρμογή ασύρματων δικτυακών λύσεων για ευέλικτη και αξιόπιστη πρόσβαση.

Ανάλυση και Προτάσεις Βελτίωσης:
Βελτίωση δρομολόγησης IP τηλεφωνίας και τηλεματικών εφαρμογών για αποτελεσματική διαχείριση.
Σχεδιασμός και εγκατάσταση Virtual Private Networks για ασφαλή και αποτελεσματική απομακρυσμένη πρόσβαση.
Ανάπτυξη δομημένης καλωδίωσης και οπτικών ινών για βελτίωση ταχύτητας και αξιοπιστίας.

Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Υποδομών:
Ανάπτυξη ολοκληρωμένων υποδομών με κεντρικό χώρο υπολογιστών και ηλεκτρολογικές υποδομές.

Αναβάθμιση και Αξιολόγηση Υπάρχουσας Υποδομής:
Επιθεωρήσεις για αναβάθμιση της αποδοτικότητας και ασφάλειας της υπάρχουσας δικτυακής υποδομής.

Η καλωδίωση καλύπτει τα εξής:
Δομημένα Δεδομένα και Καλωδίωση Ρεύματος: Ανάπτυξη δικτύων δεδομένων και ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
Δίκτυο Δεδομένων Χαλκού και Οπτικών Ινών: Εγκατάσταση και διαχείριση καλωδίων χαλκού και οπτικών ινών.
Δομή Καλωδίωσης Δεδομένων Κέντρου Δεδομένων.
Τηλεφωνικές Καλωδιώσεις: Συστήματα Συμβατικής Τηλεφωνίας και IP Τηλεφωνίας (VoIP).
Καλωδίωση Συστημάτων Ασφάλειας και Αυτοματισμών.

Εκτελούμε εργασίες προελέγχου και επαλήθευσης για τα ακόλουθα:
LAN Δεδομένων: Επιθεώρηση και δοκιμές καλωδίων.
Patch Cables και Καλώδια: Προελέγχοι και δοκιμές.
Συαξονικά Καλώδια: Επιθεώρηση και δοκιμές.
Συνδετικό Υλικό: Έλεγχος.
Περιοχή Σύνδεσης: Επιθεώρηση και δοκιμή.
Ασφάλεια Πυρκαγιάς.
Εφαρμογές Power over Ethernet (PoE/PoEP).

Οι εργασίες αυτές αναλαμβάνονται από έμπειρους τεχνικούς, πιστοποιημένους για την εργασία τους, εγγυώμενοι ποιότητα και ασφάλεια στην εγκατάσταση και συντήρηση των δικτυακών συστημάτων.”

Επίλυση Προβλημάτων:
Αντιμετώπιση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων, τόσο υλικού όσο και λογισμικού.

Συντήρηση και Ενημερώσεις Συστήματος:
Τακτική συντήρηση και ενημέρωση συστημάτων για απρόσκοπτη λειτουργία, περιλαμβάνοντας εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού και ασφαλειακών διορθώσεων.

Ελέγχοι Ασφαλείας:
Διεξαγωγή ελέγχων για ανίχνευση και πρόληψη ασφαλειακών προβλημάτων και κυβερνοεπιθέσεων.

Ρύθμιση Νέας Τεχνολογίας:
Καθοδήγηση και υποστήριξη στη ρύθμιση νέων τεχνολογικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης νέου λογισμικού και υλικού.

Εκπαίδευση και Υποστήριξη Χρηστών:
Παροχή βοήθειας και εκπαίδευσης στους χρήστες για αποτελεσματική χρήση των τεχνολογικών εργαλείων.

Αρχική Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση IP Τηλεφωνικού Κέντρου:
Στην περίπτωση νέου χώρου, αναλαμβάνουμε την πλήρη διαδικασία από την αρχική μελέτη μέχρι την προμήθεια και εγκατάσταση ενός σύγχρονου IP τηλεφωνικού κέντρου. Αυτό επιτρέπει την αποδοτική διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και την ενσωμάτωση με άλλες δικτυακές υπηρεσίες.

Μελέτη για Αντικατάσταση Υπάρχουσας Υποδομής και Μεταγωγή Υπηρεσιών:
Εκπονούμε μελέτη για την αντικατάσταση της υπάρχουσας δικτυακής υποδομής, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη μεταγωγή των υπηρεσιών από το προηγούμενο σύστημα στο καινούριο.

Ενσωμάτωση Λειτουργιών για Ενοποιημένη Επικοινωνία:
Υλοποιούμε λειτουργίες που ενισχύουν την ενοποιημένη επικοινωνία μέσω CTI, όπως η ένταξη με συστήματα CRM, η δημιουργία ενός κοινού εταιρικού καταλόγου, καθώς και η διασύνδεση χρηστών μέσω chat, video και ομιλίας off-net και on-net.

Υποστήριξη Όλων των Διεπαφών Τηλεφωνικών Υπηρεσιών:
Παρέχουμε υποστήριξη για όλες τις διεπαφές τηλεφωνικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τους κύριους εθνικούς operators, όπως POTS, ISDN, και SIP trunking.

Η TechCo αναλαμβάνει να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις σε θέματα ασφάλειας για τον οικιακό ή επαγγελματικό σας χώρο. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

​Συστήματα Ασφάλειας:
Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας, όπως συναγερμοί και κάμερες παρακολούθησης. Σχεδιαζόμενα για να παρέχουν συνεχή παρακολούθηση και να εγγυώνται την ασφάλεια του χώρου σας.

Πυρανίχνευση:
Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης για άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Τα συστήματα περιλαμβάνουν ανιχνευτές καπνού, θερμότητας και φλόγας, παρέχοντας έγκαιρη προειδοποίηση για να προληφθούν σοβαρές ζημιές.